Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Εορτή των Αγίων Πέντε Κορών, από την Λέσβο

Εορτάζουν στις 5 Απριλίου εκάστου έτους.
Αν και τα ονόματά τους και το έτος του μαρτυρίου τους δεν μας είναι γνωστά, γεγονός είναι ότι κατάγονται από τη Λέσβο, αλλά και μαρτύρησαν σ' αυτή διά ξίφους.


Η τοπική αγιολογική παράδοση αναφέρει ότι κατοικούσαν στο Γαβαθά κοντά στην Άντισσα, και ότι στο όρος Όρδυμνος υπήρχε Μονή αφιερωμένη σ' αυτές η οποία και περί το 1331 μ.Χ. ...
ήκμαζε μαζί με δύο ακόμη Μονές, αυτές του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και της Αγίας Θεοφανούς. Παρεκκλήσιο παλαιό αφιερωμένο στη μνήμη τους υπάρχει στην κοινότητα Πτερούντας.

Απολυτίκιο:
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Αι πεντάριθμοι κόραι και καλλιπάρθενοι, εκ της Λέσβου ως άνθη τερπνά εξήνθησαν, και αγάπη θεική τον νούν πτερώσασαι, ωμολόγησαν Χριστόν, υπέρ ου τας κεφαλάς, ετμήθησαν στερροψύχως ας ευφημήσωμεν πάντες, ως ευκλεείς Παρθενομάρτυρες.


Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr