Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων (31/07/2016)

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα παρουσιάζεται μια φαινομενικά παράδοξη σκηνή. Ο σωματικά ασθενής ζητά γιατρειά και ο Χριστός του προσφέρει απαλλαγή από τις αμαρτίες.

Ο Χριστός δεν πολέμησε μόνο την αρρώστεια της ψυχής, αντιμετώπισε και την αρρώστεια του σώματος.
«Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς…θεραπεύων πάσαν νόσον». Από την εποχή εκείνη, μέχρι σήμερα η αρρώστεια δεν σταμάτησε, ούτε η φθοροποιός επίδραση της στο ανθρώπινο σώμα.

Μερικές βασικές διαπιστώσεις, παρμένες από τον αιώνιο λόγο του Θεού κι από την καθημερινή πραγματικότητα, θα μας βοηθήσουν.

Στην πρώτη διαπίστωση μας οδηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Η ιατρική επιστήμη, μας λέει, — όπως κι όλες οι επιστήμες – είναι δώρο του Θεού στο ανθρώπινο γένος. «Αυτός έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού». Ο Δημιουργός, με την πανσοφία και την απέραντη δύναμη, έδωσε στους ανθρώπους την επιστήμη, για να χαίρονται τα θαυμαστά Του έργα και να Τον δοξάζουν. Και: «Κύριος εκτισεν εκ γης φάρμακα… εν αυτοίς εθεράπευσε και ήρε τον πόνον αυτού» – του ανθρώπου-. Κι ακόμα όταν ασκείται η ιατρική επιστήμη, Αυτός αόρατα καθοδηγεί την πορεία της θεραπευτικής αγωγής. Διότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, που να γίνεται χωρίς το θέλημά Του. Είναι παράλειψη λοιπόν να απευθυνόμαστε αποκλειστικά στην ιατρική και να αγνοούμε τον εμπνευστή και δωρητή της.

Ή δεύτερη διαπίστωση είναι πως οι δυνατότητες της ιατρικής έχουν τα όριά τους.

Κι εδώ είναι απαραίτητο να προσθέσουμε την τρίτη διαπίστωση. Πιο πάνω απ’ την ανθρώπινη επιστήμη στέκεται ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός, χωρίς νυστέρια και φάρμακα, μπορεί να «εγείρη άνθρωπον εκ κλίνης οδύνης αυτού».

«Όταν παραδίδεται κανείς στη χάρι του Θεού, γαληνεύει, παίρνει νέα δύναμη για να υπομείνη και τις πιο δύσκολες διαδικασίες της θεραπευτικής αγωγής με καρτερία και ελπίδα. Την ώρα που η προσοχή και η ικεσία στρέφονται προς τον Κύριο της ζωής και του θανάτου, προς την αιώνια Αγάπη, η ταραχή υποχωρεί και τα αμυντικά κυκλώματα του οργανισμού λειτουργούν πιο αποδοτικά.

Αδελφοί, άρρωστοι και πονεμένοι, δεν θα εγκαταλείψουμε τον γιατρό γιατί «αυτόν έκτισε Κύριος», αλλά πάνω από αυτόν θα βάλουμε τον παντοδύναμο Θεό.

Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής


Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr