Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ο Απόστολος της Κυριακής 21 Μαΐου 2017

Πραξ. κστ´ 1, 12-20
Εν ταίς ημέραις εκείναις, ᾿Αγρίππας ο βασιλεύς προς τον Παύλον έφη· ᾿Επιτρέπεταί σοι υπέρ σεαυτού λέγειν. Τότε ο Παύλος εκτείνας την χείρα απελογείτο· ᾿Εν οις και πορευόμενος εις την Δαμασκόν μετ᾿ εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, ημέρας μέσης κατά την οδόν είδον...
βασιλεύ, ουρανόθεν υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου περιλάμψαν με φως και τους συν εμοί πορευομένους· πάντων δε καταπεσόντων ημών εις την γην ήκουσα φωνήν λαλούσαν προς με και λέγουσαν τη ῾Εβραίδι διαλέκτω· Σαούλ Σαούλ, τι με διώκεις; Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν.

᾿Εγώ δε είπον· Τις ει, Κύριε; ῾Ο δε είπεν· ᾿Εγώ ειμι ᾿Ιησούς ον συ διώκεις. ᾿Αλλά ανάστηθι και στήθι επί τους πόδας σου· εις τούτο γαρ ώφθην σοι, προχειρίσασθαί σε υπηρέτην και μάρτυρα ων τε είδες ων τε οφθήσομαί σοι, εξαιρούμενός σε εκ του λαού και των εθνών, εις ούς εγώ σε αποστέλλω ανοίξαι οφθαλμούς αυτών, του επιστρέψαι από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί τον Θεόν, του λαβείν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρον εν τοις ηγιασμένοις πίστει τη εις εμέ.

῞Οθεν, βασιλεύ ᾿Αγρίππα, ουκ εγενόμην απειθής τη ουρανίω οπτασία, αλλά τοις εν Δαμασκώ πρώτον και ῾Ιεροσολύμοις, εις πάσάν τε την χώραν της ᾿Ιουδαίας και τοις έθνεσιν απαγγέλλω μετανοείν και επιστρέφειν επί τον Θεόν, άξια της μετανοίας έργα πράσσοντας.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Εκείνες τις ημέρες, ο βασιλιάς ᾿Αγρίππας είπε στον Παύλο· «Σού επιτρέπεται να απολογηθείς». Τότε ο Παύλος σήκωσε το χέρι του και άρχισε την απολογία του·  «Πηγαίνοντας στη Δαμασκό με εξουσιοδότηση και άδεια από τους αρχιερείς, είδα στον δρόμο, βασιλιά μου, μέρα μεσημέρι, ένα φως από τον ουρανό, πιο λαμπρό κι από τον ήλιο, να με περιβάλλει με τη λάμψη του κι εμένα κι αυτούς που πήγαιναν μαζί μου. ῞Ολοι μας πέσαμε στη γη, κι εγώ άκουσα μια φωνή που μου έλεγε στην εβραική γλώσσα·

“Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Είναι οδυνηρό να κλοτσάς στα καρφιά”. ᾿Εγώ ρώτησα· “ποιος είσαι, Κύριε;” Κι εκείνος απάντησε· “εγώ είμαι ο ᾿Ιησούς, που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και στάσου στα πόδια σου. Γι’ αυτό σού φανερώθηκα· για να σε πάρω στην υπηρεσία μου και να σε καταστήσω μάρτυρα γι’ αυτά που είδες και γι’ αυτά που θα σού δείξω ακόμη. Θα σε προστατεύω από τον λαό σου και από τους εθνικούς, στους οποίους εγώ σε στέλνω, για ν’ ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως κι από την εξουσία του σατανά στον Θεό. Γιατί, αν πιστέψουν σ’ εμένα, θα λάβουν τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σ’ εκείνους που ανήκουν στον Θεό”.

῞Υστερα απ’ αυτά, βασιλιά ᾿Αγρίππα, δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία, αλλά άρχισα να κηρύττω, πρώτα σ’ αυτούς που ήταν στη Δαμασκό και στα ῾Ιεροσόλυμα κι ύστερα σ’ όλη τη χώρα της ᾿Ιουδαίας και στους εθνικούς, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Θεό και μετά να δείχνουν τη μετάνοιά τους πράττοντας ανάλογα έργα». synodoiporiaΓίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr