Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Η κορύφωση του Θείου Δράματος στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Μηλιώτισσας (ΦΩΤΟ)

Του Κυριάκου Διαμαντόπουλου
Το "Περιβόλι της Παναγιάς" στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου (Παναγιά Μηλιώτισσα) στην Μηλιά Αλμωπίας στο Ν.Πέλλας, για την κορύφωση του Θείου Δράματος.
Η ζωή εν τάφω, Άξιον εστί, Αι γενεαί πάσαι... εγκώμια δοξαστικά και θρήνου της Μεγάλης Παρασκευής πριν τη περιφορά του Επιταφίου.

Η Παναγία θρηνούσε και έλεγε στον Υιό Της και Δεσπότη Χριστό: «Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;»

Δηλαδή αναρωτιέται η Παναγία... «Γλυκό μου Παιδί, γλυκιά μου Άνοιξη, που είναι η ομορφιά σου;».

Το άψυχο σώμα του Ιησού, βρίσκεται στον τάφο όπου σε τρεις ημέρες δεν θα υπάρχει εκεί... θα έρθει η χαρά της Ανάστασης στις καρδιές όλων, με το μήνυμα ότι νικήθηκε ο θάνατος.

Στις παρακάτω φωτογραφίες θα δείτε βήμα-βήμα το τελετουργικό της περιφοράς του Επιταφίου στους δρόμους του χωριού της Μηλιάς και έπειτα την μεταφορά του, μέσα στο Ιερό σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας.

Πήρε ο Ιερέας τον Επιτάφιο στους ώμους του, τον περιέφερε μία φορά εντός του Ναού και στη συνέχεια τον μετέφερε μέσα στο Ιερό, περιφέροντάς τον τρις φορές γύρω της Αγίας Τραπέζας όπου και τον εναπόθεσε εκεί.

Παράλληλα οι ψάλτες έψαλλαν μεγαλοπρεπώς τρία απολυτίκια:
- Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η Ζωή η αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας τη αστραπή της Θεότητος, ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον, Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι.

-Ταίς μυροφόροις Γυναιξί, παρά το μνήμα επιστάς, ο Άγγελος εβόα· Τα μύρα τοις θνητοίς υπάρχει αρμόδια, Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριος· αλλά κραυγάσατε· Ανέστη ο Κύριος, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος.

-Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το αχραντόν σου σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασι, εν μνήματι απέθετο.

Μέτα το πέρας των παραπάνω όλη η κτίση περιμένει πλέον το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως.

Καλή Ανάσταση!

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr